top of page

Leiðbeiningar um "Makiko fund"

Meðlimur

Árlegt félagsgjald 5.000 jen

B meðlimur

Árlegt félagsgjald 10.000 jen

C meðlimur

Framlag frá 5.000 jen

3 réttir

Félagsskilmálar

1. grein (nafn)

Nafn þessa félags skal vera „Makiko no Kai“ (hér eftir nefnt „þetta félag“).

2. gr. (Tilgangur)

Tilgangurinn er að styðja Makiko Sakurai með öllum. Allir félagsmenn teljast hafa samþykkt þennan samning.

3. gr. (Meðlimir)

Þú verður meðlimur eftir að þú hefur samþykkt þessa skilmála, lokið innritunarferlinu og staðfest móttöku félagsgjaldsins. Hins vegar geta komið upp tilvik að mati samtakanna þar sem aðild er óheimil.

 1. Félagsmenn verða að uppfylla öll eftirfarandi skilyrði.

  1. Það skulu ekki vera rangar staðhæfingar um öll atriði skráningarupplýsinganna sem félagsmaður lýsir yfir við inngöngu.

  2. Ekki nota aðildarstöðu eða réttindi í öðrum tilgangi en persónulegri ánægju.

 2. Komi til breytinga á heimilisfangi, símanúmeri eða öðrum skráðum upplýsingum skal félagsmaður þegar í stað framkvæma tilskilda breytingu. Samtökin bera ekki ábyrgð á töfum eða vanskilum á tölvupósttímaritum eða sendum hlutum vegna þess að félagsmaður hefur ekki tilkynnt félagsmanni um undanfarandi málsgrein.

 3. Félagsmenn eiga rétt á félagsbótum. Nánari upplýsingar um kjör félagsmanna er lýst í 6. gr.

 4. Meðlimir sem gengu í lið áður en þessir skilmálar voru settir geta sagt sig úr aðild ef þeir mótmæla innihaldi þessara skilmála.

 5. Félagstímabilið skal vera eitt ár frá 1. degi þess mánaðar sem felur í sér þann dag sem félagið samþykkir aðild.
  Dæmi) Ef um er að ræða inntökusamþykki 20. febrúar 2022 er gildistíminn frá 1. febrúar 2022 til 31. janúar 2022.

 6. Ef þú vilt halda áfram aðild þinni, vinsamlegast greiddu árlegt félagsgjald fyrir lokadag.

4. gr. (Árlegt félagsgjald)

Félagsmaður A árlegt félagsgjald  5.000 jen
B-meðlimur árlegt félagsgjald 10.000 jen
C meðlimaframlag frá 5.000 jen á hverja einingu (AB meðlimir geta einnig lagt fram viðbótarframlög fyrir margar einingar)
* Innheimt verður millifærslugjald fyrir greiðslu. Athugið að öll gjöld eru á ábyrgð félagsmanns.

5. gr. (Framhald)

Aðild þín heldur áfram við greiðslu næsta ársgjalds.

6. gr. (Félagsréttindi)

 • Fyrir þá sem hafa endurnýjað (framhald), endurnýjunarforréttindi gjöf

 • Forgangsmiðabókun

 • Boð á eina styrkta sýningu að eigin vali

 • Upplýsingar um „Makiko no Kai“ sérstaka viðburði
  Svona

7. gr. (Skyldir félagsmanna)

 1. Verði einhver breyting á efni sem lagt er fram í aðildarumsókn skal félagsmaður leita til félagsins. Félagið ber ekki ábyrgð á því að tilkynningar frá félaginu séu ekki sendar sem kunna að verða vegna tilkynningarleysis félagsmanns í fyrri málsgrein.

 2. Varðandi sæti fyrir sýningar og viðburði gætum við ekki orðið við beiðni þinni. Athugið að við getum ekki tekið við kvörtunum um sæti o.fl.

8. grein (Viðbætur og breytingar á skilmálum)

Viðbætur og breytingar á skilmálum þessum skulu gerðar af félaginu og skal félagsmönnum tilkynnt um slíkar viðbætur og breytingar hverju sinni.

9. grein (Afturköllun)

 1. Frá einum mánuði upp í einn mánuð eftir að aðildarsamningstímabilinu lýkur munum við senda þér tilkynningu um endurnýjun frá félaginu. Svo framarlega sem félagsmaður endurnýjar ekki samning telst hann hafa sagt sig úr aðild.

 2. Ef félagsmaður fremur verknað sem er andstætt félagssamningi eða félaginu. Ef félagið ákveður að það muni valda félagsmanninum verulegu tjóni er hægt að fresta eða afturkalla hæfi félagsmannsins.

 3. Félagsgjöld verða ekki endurgreidd af einhverjum ástæðum ef félagsmaður segir sig úr aðild.

10. gr. (Persónuupplýsingar)

Félagið skal ekki nota persónuupplýsingar félagsmanna í öðrum tilgangi en að veita þjónustu og skal ekki birta þær eða afhenda þriðja aðila.

11. grein (Stöðvun þjónustu)

Tímabundin þjónusta getur rofnað vegna óviðráðanlegra ástæðna eins og náttúruhamfara, eldsvoða, rafmagnsleysis og breytinga á félagslegum aðstæðum. Í því tilviki munum við reyna að endurheimta það eins fljótt og auðið er, en við berum enga ábyrgð á tjóni af völdum þess.

12. grein (Slit félagsins)

Félagið verður slitið komi til starfsemi Makiko Sakurai og aðstæður sem gera félaginu erfitt fyrir að halda starfsemi sinni áfram. Hins vegar mun félagið í þessu tilviki hafa samband við félagsmann og endurgreiða félagsgjald samkvæmt félagstímabili eftir mánuð eftir slitamánuð.

©2021-2023 MAKIKO SAKURAI

Umsókn um „Makiko no Kai“

Skrifstofan mun hafa samband innan 3ja daga á skráð netfang.

会員種別
bottom of page